Viết một bức thư gửi bạn, kể lại những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn

Viết một bức thư gửi bạn, kể lại những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn – Bài 1 Lệ Thủy, ngày… tháng… năm… Nguyệt Cầm thân mến! Mình viết thư thăm bạn đây. Bạn có khỏe không? Học tập ra sao, cáắc giỏi lắm nhỉ? Mình hghe mẹ mình kể về bạn … Read more

Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường

Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường – Bài 1 Theo tôi, môi trường sạch đẹp là một trong những yếu tố làm cho cuộc sống của chúng ta ngày một thêm đẹp. Trước mắt, tôi thấy lớp ta nói riêng, … Read more

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái – Bài 1 Hà Nội, ngày… tháng… năm… Bạn An-na thân mến! Từ đất nước Việt Nam, mình viết thư cho bạn đấy! Mình tên là Trần Dạ Hương, học lớp 3B Trường Tiểu học Phan … Read more

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường – Bài 1 Nhóm tôi, sau khi thảo luận những việc cần làm để bảo vệ môi trường đã đi đến nhất trí những nội dung sau: không vứt rác bừa … Read more

Viết một đoạn văn kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Viết một đoạn văn kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường – Bài 1 Hôm ấy là ngày làm vệ sinh trường lớp. Tổ em được phân công nhổ cỏ ở bồn hoa dưới chân cột cờ. Mọi người lao động rất tích cực. Nắng mỗi lúc … Read more