Nêu quan điểm của em về vấn đề: Tự lực cánh sinh, cần cù lao động trong cuộc sống

Nêu quan điểm của em về vấn đề: Tự lực cánh sinh, cần cù lao động trong cuộc sống Mở bài Quan điểm của em về vấn đề: tự lực cánh sinh, cần cù lao động Cần cù lao động, là đức tính và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta, từ xưa tới nay … Read more

Giới thiệu một loại cây ở địa phương em (cây dừa nước)

Giới thiệu một loại cây ở địa phương em (cây dừa nước) Mở bài Giới thiệu một loại cây ở địa phương em Từ thuở đi khẩn hoang mở đất, người dân vùng sông nước Cửu Long quê tôi đã gắn bó mật thiết với cây dừa nước. Từ trong đời sống vật chất đến tinh … Read more

Thuyết minh và bình luận câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách để thấy được tinh thần đoàn kết của dân tộc

Thuyết minh và bình luận câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách để thấy được tinh thần đoàn kết của dân tộc Mở bài Thuyết minh và bình luận câu tục ngữ: “lá lành đùm lá rách” Ông cha ta đã để lại cho con cháu những bài học, những kinh nghiệm mà đã được … Read more

Phân tích hình ảnh con cò được gợi ra trực tiếp từ những câu ca dao đến với tâm hồn trẻ thơ một cách vô thức

Phân tích hình ảnh con cò được gợi ra trực tiếp từ những câu ca dao đến với tâm hồn trẻ thơ một cách vô thức Mở bài Phân tích hình ảnh con cò được gợi ra trực tiếp từ những câu ca dao đến với tâm hồn trẻ thơ một cách vô thức “Con cò … Read more