Nghị luận thế nào là tự trọng – Tự trọng quan hệ đối với cách ứng xử như thế nào?

Nghị luận thế nào là tự trọng – Tự trọng quan hệ đối với cách ứng xử như thế nào? Mở bài Nghị luận thế nào là tự trọng – tự trọng trong ứng xử Nhân cách của con người được tạo ra từ rất nhiều các đức tính khác nhau, nhưng có lẽ quan trọng … Read more

Phân tích tâm trạng của Tản Đà trong bài thơ Muốn làm thằng cuội

Phân tích tâm trạng của Tản Đà trong bài thơ Muốn làm thằng cuội Mở bài Phân tích tâm trạng của Tản Đà trong bài thơ “Muốn làm thằng cuội” Tản Đà  là một người đa tài ông vừa làm thơ, viết văn, lại còn là một nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam thế … Read more

Phân tích nhân vật Bơ men trong truyện Chiếc lá cuối cùng của tác giả Ohenri

Phân tích nhân vật Bơ men trong truyện Chiếc lá cuối cùng của tác giả Ohenri Mở bài Phân tích nhân vật Bơ men trong truyện “Chiếc lá cuối cùng” Câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” là một câu chuyện hết sức xúc động của nhà văn Mĩ Ô-Hen-ri viết lên. Câu chuyện viết về tấm … Read more