Cảm nhận của em về đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong vở kịch Quan âm Thị Kính

Cảm nhận của em về đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong vở kịch Quan âm Thị Kính Bài làm Thân phận người phụ nữ luôn là đề tài được các nhà văn nhà thơ hướng tới cho những tác phẩm của mình, người phụ nữ được nhắc đến với số phận không mấy tốt … Read more