Dàn ý bài văn kể về tấm gương tốt trong học tập hoặc giúp đỡ bạn bè

Dàn ý bài văn kể về tấm gương tốt trong học tập hoặc giúp đỡ bạn bè Dàn ý 1. Mở bài Giới thiệu người bạn tốt hoắc việc tốt mà em dự định kế. Giới thiệu thành tích học tập hoặc việc tốt của bạn. 2.Thân bài Kể về thành tích người bạn mà … Read more