Kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực

Kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực Mở bài Kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực Trong tiết học đạo đức ngày hôm trước chúng em có được học về bài trung thực, hôm ấy chúng em đã được cô giáo giảng … Read more

Em hãy kể lại câu chuyện về lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau

Em hãy kể lại câu chuyện về lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau Mở bài Kể một câu chuyện về lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau Trong cuộc sống vẫn có những người có số phận bất hạnh, để giúp họ mạnh mẽ vượt qua chúng ta cần yêu thương, đùm bọc và có … Read more