Phân tích và nêu cảm nghĩ của mình về truyện ngắn Người trong bao của Sê khốp

Phân tích và nêu cảm nghĩ của mình về truyện ngắn Người trong bao của Sê khốp Mở bài Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện “người trong bao của Sê khốp” “ Người trong bao”(1898) là truyện ngắn nổi tiếng của Sê Khốp được sáng tác trong thời gian nhà văn dưỡng bệnh, thời … Read more

Bình luận về câu nói Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo

Bình luận về câu nói Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo Mở bài Bình luận câu Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” câu nói đó thật đúng, thầy cô là những người … Read more