Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng Mở bài Cảm nhận của em về nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà Truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện đầy sâu sắc và cảm động tình cảm cha con … Read more

Viết một đoạn văn nghị luận về nghị lực sống để thấy được vai trò của nghị lực sống đối với giới trẻ hiện nay

Viết một đoạn văn nghị luận về nghị lực sống để thấy được vai trò của nghị lực sống đối với giới trẻ hiện nay Mở bài Nghị luận về nghị lực sống Cuộc sống vốn không bằng phẳng, nó luôn chứa đựng những khó khăn, thử thách, nếu không có một nghị lực sống kiên … Read more

Cảm nghĩ của em về bài Tào tháo uống rượu luận anh hùng trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Cảm nghĩ của em về bài Tào tháo uống rượu luận anh hùng trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung Mở bài Cảm nghĩ của em về bài Tào tháo uống rượu luận anh hùng Đề tài về những vị anh hùng là đề tài nổi bật trong thời gian dài. Vì thế mà … Read more