Đề kiểm tra kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Hòa

Đề kiểm tra kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Hòa Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5 điểm) A. Sài Gòn. B. Hà Nội. C. Bến Tre. D. Cần Thơ. Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên … Read more

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học Đồng Kho

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học Đồng Kho TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) Thời gian: 25 phút ĐỀ: A.Đọc hiểu: (5 điểm) 1.Đọc bài văn sau: NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN Ngoài những buổi lên … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Tứ Yên

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Tứ Yên

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Tứ Yên TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN   BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 Môn: Toán-Lớp 5 Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1: Viết các số sau: a/ Năm phần mười…………………………… b/ Sáu mươi phần chín trăm…………………………. c/ Bốn mươi ba phần nghìn………………………………….. d/ Hai và bốn phần chín…………………………….. Bài 2: … Read more