Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Bình Thuận

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Bình Thuận

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Bình Thuận (Thời gian: 40 phút)  Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2đ) a.     428 x 125              b. 7368: 24 Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ) a) 24000kg  = ………….tạ       b) … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt đầu năm lớp 5 – Trường Tiểu học Kim Thành

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt đầu năm lớp 5 - Trường Tiểu học Kim Thành

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt đầu năm lớp 5 – Trường Tiểu học Kim Thành KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: Tiếng Việt Lớp 5 Thời gian làm bài:70 phút I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:  1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc … Read more

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân Dưới đây là 2 đề thi do thầy Trần Khoa Việt chia sẻ. Đề có nội dung khó (tuyển chọn học sinh giỏi) và dễ. Học sinh trung bình và yếu cố gắng làm trên … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học Lê Lợi

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học Lê Lợi ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Thời gian 60 phút, không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 2 … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng Trường TH thị trấn Đoan Hùng Lớp 5A ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÈ 2015 – 2016 Môn Toán (Thời gian 30 phút) Bài 1: Tính Bài 2: Tính bằng hai cách:   476: (17 … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Phòng Giáo dục và đào tạo Anh Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Phòng Giáo dục và đào tạo Anh Sơn PHÒNG GD – ĐT ANH SƠN   BÀI THI KĐ CHẤT LƯỢNG   MÔN: TOÁN – LỚP 5   ( Thời gian làm bài: 40phút) Bài 1: (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ … Read more