Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2017 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Lê Lợi

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2017 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Lê Lợi ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 Môn: Tiếng Việt – Khối 4 A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 3 điểm Giáo viên làm thăm các bài tập … Read more

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Trường Tiểu học Trì Quang

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5  – Trường Tiểu học Trì Quang Trường TH Trì Quang Lớp: 5…. Họ tên:…………………………… BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 Năm học 2016 -2017 Môn: Lịch sử & Địa lí (Thời gian làm bài: 40 phút) Em hãy khoanh vào chữ cái … Read more