Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM HỌC 2016 – 2017 Thời gian làm bài 40 phút A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (5 điểm)  I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 3.5điểm) Đọc … Read more

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 Thời gian làm bài 40 phút I. Đọc thành tiếng: (1,5 điểm) Thời gian: 3-5 … Read more

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 – Trường Tiểu học An Trung

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 – Trường Tiểu học An Trung TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ – LỚP 4 Thời gian làm bài 40 phút A. Lịch sử  I. Phần trắc nghiệm … Read more

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Cường Thịnh

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Cường Thịnh

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Cường Thịnh TRƯỜNG TH CƯỜNG THỊNH Họtên:……………………………………… Lớp:………………..  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2016-2017 Môn: Toán – 4 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước … Read more