Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học An Phú Tân A

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học An Phú Tân A ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  NĂM HỌC 2014- 2015 MÔN: Tiếng Việt  – Lớp 4 ( Thời gian làm bài: 45  phút) I. Chính tả (nghe – viết) Con cò Một con cò … Read more

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Nghĩa Điền

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Nghĩa Điền

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Nghĩa Điền A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. Viết tiếp vào ô trong bảng viết số và cách đọc số (1 điểm)  Viết số Đọc số 52250     Ba mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi mốt 24977 cm … Read more

Kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Thanh Hoa

Kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Thanh Hoa I. Chính tả (nghe – viết) Con cò Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó, khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học: 2014- 2015 MÔN: TOÁN (Thời gian: 40 Phút) Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Cho 7m 3 cm = …. … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn:  Tiếng Việt Năm học: 2014 – 2015 A. PHẦN ĐỌC: I. Đọc thành tiếng: * Giáo viên chọn cho học sinh đọc một đoạn văn trong bài … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt – Trường Tiểu học Thanh Tân

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt – Trường Tiểu học Thanh Tân I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:   1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc thầm đoạn văn sau và khoanh tròn vào ô trước câu trả lời đúng. Chuyện của loài kiến Xưa kia, loài … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Thời gian 60 phút, không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 10 … Read more

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 lên 4 môn Toán, Tiếng Việt – Trường Tiểu học Đoan Hùng

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 lên 4 môn Toán, Tiếng Việt – Trường Tiểu học Đoan Hùng BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn Toán lớp 4 Câu 1.(4 đ ) Đặt tính rồi tính: a) 45254 + 11342         … Read more