Đề thi kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành

Đề thi kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 3 Năm học: 2015- 2016 Môn : TIẾNG VIỆT Họ và tên học sinh: ………………………………………… – Lớp: …….. … Read more

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Trường Tiểu học Long An

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng Trường Tiểu Học Bình Hòa Hưng KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN: TOÁN – LỚP 3 NĂM HỌC: 2016-2017 Thời gian: 40 phút Bài 1. Viết (theo mẫu): Đọc số Viết số Một trăm sáu mươi 160 Một trăm sáu mươi mốt …………………. ………………………………………………………….. 354 ………………………………………………………….. 307 … Read more