Đề kiểm tra kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Long Hậu

Đề kiểm tra kì 1 môn Tiếng Việt  lớp 2 – Trường Tiểu học Long Hậu Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Tiếng Việt lớp 2 A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) * Học sinh bốc thăm đọc thành tiếng một trong các đoạn sau và trả lời câu hỏi về nội … Read more

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Đề Môn Toán Thời gian làm bài 40 phút  I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: … Read more