Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Kim Mai

Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Kim Mai ĐỀ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM MAI Môn: Tiếng Việt  – lớp 2 – Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian phát đề) Họ và Tên:……………………………………Lớp…………………..   Điểm chung Điểm đọc … Read more

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 cuối kì 2 – Trường Tiểu học Kim Bài

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 cuối kì 2 - Trường Tiểu học Kim Bài

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 cuối kì 2 – Trường Tiểu học Kim Bài Đề thi gồm 10 câu và 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thời gian cho các em làm bài là 40 phút. Đề thi của trường Tiểu học Kim Bài. Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái … Read more

Đề thi học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Ngô Quyền

Đề thi học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 - Trường Tiểu học Ngô Quyền

Đề thi học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Ngô Quyền ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2 A. Kiểm tra đọc: (10điểm) I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc:  Ông Mạnh thắng Thần Gió (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 13) … Read more

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết – Trường Tiểu học Mỹ Đức

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết - Trường Tiểu học Mỹ Đức

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết – Trường Tiểu học Mỹ Đức I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất: Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là: A. … Read more