Đề và đáp án thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Mỹ Thành

Đề và đáp án thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt - Trường Tiểu học Mỹ Thành

Đề và đáp án thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Mỹ Thành MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 2 – HKI (2015- 2016) A- Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng việt: Cho văn bản sau: Cô giáo lớp em Sáng nào em đến lớp … Read more

Đề kiểm tra kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Hậu Lộc

Đề kiểm tra kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Hậu Lộc Trường Tiểu Học Hậu Lộc Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Tiếng Việt lớp 2 A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) * Học sinh bốc thăm đọc thành tiếng một trong các đoạn sau và trả … Read more

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Đề Môn Toán Thời gian làm bài 40 phút  I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: … Read more