Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Thanh Bình

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Thanh Bình ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  MÔN: TIẾNG VIỆT –  LỚP 2 ( 40 phút ) NĂM HỌC 2014 – 2015 I/ Kiểm tra viết: ( 10 điểm) Câu 1. Chính tả: ( 7 điểm) Tập … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán – Trường Tiểu học Thanh Tân

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán – Trường Tiểu học Thanh Tân KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC:  2014 – 2015 Môn: Tiếng Việt lớp 2 Thời gian làm bài:  70 phút I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG: 1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi ĐỀ BÀI I. CHÍNH TẢ: (20 phút) 1) Bài viết: Trên chiếc bè ( Tiếng Việt 2 – Tập I/ trang 34)   ( Viết từ:  “Những anh gọng vó …. váng cả mặt nước.” ) … Read more

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Đoan Hùng

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Trường Tiểu học Đoan Hùng TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG Lớp: 2 …. Họ và tên …………………………………………….. BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016  MôN  TOÁN- LỚP 2 Bài 1 (  4 điểm): Đặt tính rồi … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Ngân Hạ

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán - Phòng giáo dục và đào tạo Anh Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Ngân Hạ Bài 1: (2.0điểm) a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hai trăm ba mươi  hai: …………………………… Ba trăm linh  tư: …………………. 1m = ……………………  cm  ;           ………………dm = 1m … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Anh Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Toán - Phòng giáo dục và đào tạo Anh Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Anh Sơn PHÒNG GD – ĐT ANH SƠN BÀI THI KĐ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN: TOÁN – LỚP 2 ( Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: (2,0 điểm)  Viết: a) Điền Số vào ô trống … Read more