Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Hòa Hưng

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Hòa Hưng

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Hòa Hưng Đề và đáp án Môn Tiếng Việt lớp 1 – Học kì 1 Trường TH Bình Hòa Hưng     Kiểm tra cuối  học kì I Họ và tên:…………………………              Môn: Tiếng việt – … Read more

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tây Giang

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tây Giang

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tây Giang PHÒNG GIÁO DỤC TIỀN HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 1 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài 40 phút A. Phần trắc nghiệm khách quan ( 5điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: … Read more