Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 – Trường THCS Thanh Miện

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 - Trường THCS Thanh Miện

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 – Trường THCS Thanh Miện PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: TOÁN Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề)  Câu 1 (3,0 … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 – Trường THCS Bắc Hưng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 - Trường THCS Bắc Hưng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 – Trường THCS Bắc Hưng PHÒNG GDĐT TIÊN LÃNG Trường THCS Bắc Hưng   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn Toán lớp 9  Năm học 2015- 2016 Thời gian làm bài 90 phút (Không tính thời gian phát đề)        … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 – Trường THCS Quảng Minh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 - Trường THCS Quảng Minh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 – Trường THCS Quảng Minh PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH ĐỀ THI KSCL ĐẦU NĂM MÔN: NGỮ VĂN 9  Năm học: 2015 – 2016 Thời gian: 60 phút ( Không kể phát đề) Câu 1: (2 điểm)    … Read more