Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 9 CHƯƠNG III Câu 1 Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ) 1. Thấu kính phân kì là thấu kính có a.nằm trong tiêu cự của … Read more

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm). Câu 1: (2.0 điểm) Hãy ghép nối các mốc thời gian với Sự kiện lịch sử trong bảng  sau cho đúng. Thời gian Nối Sự kiện a. 3.2.1930   1. Cách mạng … Read more