Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán – Trường THCS Bắc Hưng

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán - Trường THCS Bắc Hưng

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán – Trường THCS Bắc Hưng PHÒNG GDĐT TIÊN LÃNG Trường THCS Bắc Hưng   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn Toán lớp 8 Năm học 2015- 2016 Thời gian làm bài 90 phút (Không tính thời gian phát đề)      Thí … Read more

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 – Trường THCS Lệ Thủy

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Lệ Thủy

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 – Trường THCS Lệ Thủy PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH  KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán – Khối: 8 Thời gian làm bài: 90  phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài … Read more