Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung Họ tên:………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 LỚP: 8/…. TIẾT THỨ:  56  (CHƯƠNG 3) ĐIỂM: NHẬN XÉT: Bài 1: (0,5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương? Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình … Read more