Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 - Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 7 Họ và tên:…………………… Lớp:……….. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)     I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)  Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng A. 900    … Read more