Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 - Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 7 Họ và tên:…………………… Lớp:……….. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)     I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)  Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng A. 900    … Read more

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Ngữ Văn – Trường THCS Nguyễn Trãi

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Ngữ Văn - Trường THCS Nguyễn Trãi

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Ngữ Văn – Trường THCS Nguyễn Trãi KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn- Lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 22/09/2016 Câu 1: (2 điểm) a) Có mấy loại từ láy? Trình bày đặc điểm về nghĩa của từ láy? … Read more