Đề kiểm tra 45 phút môn Số học lớp 6 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học lớp 6 – Trường THPT Nguyễn Trãi Trường: ………………………………. Họ và tên: …………………………….. Lớp:…………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Số học   Điểm   Lời phê của thầy cô giáo   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng: Câu 1: … Read more

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – Trường THCS Đức Tín

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –  Trường THCS Đức Tín

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –  Trường THCS Đức Tín ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: SỐ HỌC 6   Họ và tên:…………………………. Lớp:……….. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)   I/. TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:  … Read more

Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn 6 – Trường THCS Tân Thành

Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn 6 – Trường THCS Tân Thành Trường THCS Tân Thành KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 6 MÔN:NGỮ VĂN 6 Họ và tên:…………………….         ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN I. TRẮC NGHIỆM:(3điểm) Câu 1: “Lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm” giải nghĩa từ bằng cách nào? A. Trình bày … Read more