Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 - Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: Toán 12 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (1,0 điểm). … Read more