Đề thi kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Trung Thạnh

Đề thi kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Trung Thạnh

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Loading...

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THẠNH 2

 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán  –  Lớp: 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào câu trả lời đúng:

Câu 1.  7dm3 14cm3 = ……….. dm3

A. 7,14dm3     B. 7,014dm3        C. 7014dm3       D. 7,140dm3

Câu 2.  3 giờ 15 phút = ………… giờ

A. 3,15 giờ     B. 3,4 giờ         C. 3,25 giờ            D. 3,5 giờ

Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5m và chiều cao 3,5m  là:

A. 140m3          B. 91m3          C. 171m3         D. 256m

Câu 4.  Tỉ số phần trăm của 40 và 50 là:

A. 55%         B. 75%           C. 90%        D. 80%

Câu 5. Cho hình bên, biết chu vi hình vuông ABCD là 40 dm

Diện tích phần tô đậm là:

Đề thi kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Trung ThạnhA. 21,5 dm2

B. 100 dm2                         C. 31,4 dm2

D. 78,5 dm2

Câu 6. Lớp 5B dự định trồng 60 cây, đến nay đã trồng được 65% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

A. 15 cây    B. 20 cây      C. 21 cây      D. 24 cây

Xem thêm:  Bộ 2 đề thi cuối kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học Hòa Bình

Câu 7.  Tìm một số biết 95% của số đó bằng 475. Số đó là:

A. 495       B. 500          C. 525           D. 550

Câu 8. Lớp 5A có 30 hoc sinh. Số học sinh nam  bằng 2/5 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam bao nhiêu em?

A. 10 em    B. 8 em           C. 6 em       D.  4 em

II. Tự luận:

Bài 1. Đặt  tính rồi tính:

a) 12,5 +  10,34                        b)  56,9  –  34,25

c) 7,92 x  6,8                            d)  31,5:  0,7

Bài 2.

a) Tính giá trị của biểu thức:

2000  +  32,4:  3  x   0,25

b) Tìm x:

0,12  x  x  = 6

Bài 3. Lúc 6 giờ 45 phút, một ô tô đi từ A đến B với vân tốc 50 km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 42 km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

 

Đề thi kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Trung Thạnh
5 (99.84%) 486 đánh giá
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đề thi môn Tiếng Việt học kì 2 lớp 5 – Trường Tiểu học Kim Đồng