Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 – Trường THCS Lệ Thủy

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 – Trường THCS Lệ Thủy

PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH

Loading...

 KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán – Khối: 8

Thời gian làm bài: 90  phút (Không kể thời gian phát đề)

(Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.)

Câu1: (1 điểm)

a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3

Câu 2: (1 điểm) 

a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

b. Áp dụng: Cho ΔABC,  AM là đường trung tuyến (MЄBC).

G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.

Câu 3: (2,5 điểm) 

a) Viết đa thức sau dưới dạng tích của hai đa thức: 4x² – 9y²
b) Rút gọn biểu thức: (x +3)² + (4 -x) (x +8)
c) Tính nhanh giá trị biểu thức: A = x² – 6x + 10 tại x = 103

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho hai đa thức: ∈Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Lệ Thủy

a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Câu 5: (3 điểm)

Cho ΔABC   vuông  tại  A. Đường  phân  giác  BD (DЄ AC). Kẻ  DH  vuông  góc  với  BC (H ∈  BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.

Chứng minh:

a) AD=HD

b) BD⊥KC

c) ∠DKC= ∠DCK

—– HẾT —–

Đáp án đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 8

Câu 1.

a. Nêu đúng cách nhân hai đơn thức (0,5 điểm)

b. 3x2yz.( –5xy3)=-15x3y4z (0,5 điểm)

Câu 2.

a. Nêu đúng tính chất (0,5 điểm)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Lệ Thủy

Câu 3.

a) Viết được dưới dạng tích: (2x – 3y)(2x + 3y) (1 điểm)
b) Tính được: (x +3)² = x² + 6x + 9 (0,5 điểm)
Tính được: (4 -x) (x + 8) = 4x + 3 – x² – 8x (0,25 điểm)
Thu gọn đến kết quả: 2x + 12 (0,25 điểm)

c) A = x2 – 6x + 9 + 1 = (x -3)2 + 1

Thay số ta được giá trị A = 10001 (0,5 điểm)

Câu 4.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Lệ Thủy

Câu 5.

Vẽ hình,gt,kl đúng (0,5 điểm)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Lệ Thủy

a)  Chứng minh được

 

ΔABD= ΔHBD (cạnh huyền – góc nhọn).

=>AD=HD ( Cạnh tương ứng)

b) Xét ΔBKC có D là trực tâm => BD là đường cao ứng cạnh KC

=> BD vuông góc KC

c) ΔAKD= ΔHCD ( cạnh góc vuông- góc nhọn kề)

=>DK=DC =>ΔDKC cân tại D => DKC=DCK

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • đề khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 8
  • đề khảo sát chất lượng toán đầu năm lớp 8
  • đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 8