Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 – Trường THCS Tịnh Bình

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 – Trường THCS Tịnh Bình

PHÒNG GD & ĐT SƠN TỊNH

Loading...

TRƯỜNG THCS TỊNH BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA KÌ II

MÔN TOÁN, LỚP 8 – NĂM HỌC: 2016-2017

Bài 1: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

Bài 2: (1,0 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

Bài 3: (1,5 điểm)  Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Lúc 6 giờ sáng, một xe máy  khởi hành từ A để đi đến B. Đến 7 giờ 30 phút một ôtô thứ hai cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ôtô thứ nhất là 20km/h và hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30. Tính vận tốc của xe máy và Ô tô? (xe máy và ô tô không bị hư hỏng hay dừng lại dọc đường)

Bài 4: (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều cao AA’ = 6cm, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông AB = 4cm và AC = 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Bài 5: (3,5 điểm) Cho hình thang vuông ABCD có AB//CD ( góc A bằng 90), AB = 4cm, CD = 9cm,  AD = 6cm.

a/ Chứng minh góc BAD đồng dạng góc ADC

b/ Chứng minh AC vuông góc với BD.

c/ Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính tỉ số diện tích hai tam giác AOB và COD.

d/ Gọi K là giao điểm của DA và CB. Tính độ dài KA.

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Dương Phúc Tư

Bài 6: (0,5điểm) Giải phương trình:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. (2,5 điểm)

a/  7 – 3x  = 9 – x  ⇔ x  = – 1.

Vậy phương trình có tập nghiệm

b/  2x(x + 3) + 5(x + 3) = 0 ⇔ (x + 3)(2x + 5) = 0

⇔ x + 3 = 0 hoặc 2x + 5 = 0

* x + 3 = 0 ⇔ x = -3

* 2x + 5 = 0 ⇔ x = -5/2

Vậy phương trình có tập nghiệm S = { -3; -5/2 }

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

Phương trình vô nghiệm S = Φ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

 

 

3

(1,5điểm)

 

 

– Gọi vận tốc (km/h) của xe máy là x (x > 0).Vận tốc của ô tô  là: x + 20 (km/h)

– Đến khi hai xe gặp nhau lúc (10 giờ 30 phút):

+ Thời gian đi của xe máy là: 4 giờ 30 phút = 9/2giờ

+ Thời gian đi của ô tô là: 3 giờ

– Quãng đường của xe máy đi được: 9/2x

– Quãng đường ô tô đi được: 3(x + 20)

– Vì hai xe xuất phát cùng một địa điểm và sau đó gặp nhau nên quãng đường hai xe đi được là bằng nhau. ta có phương trình:

9/2x = 3(x + 20)

– Giải ra ta được x = 40

Trả lời: Vận tốc của xe máy là 40 (km/h). Vận tốc của ô tô là 60 (km/h)

 

 

4

(1,0điểm)

+ ∆ABC vuông tại A => diện tích ∆ABC là S = 1/2.AB.AC

 

=> S = 4.5 = 10 (cm2)

+ Thể tích lăng trụ đứng là V = S.h

=> V = 10.6 = 60 (cm3)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tịnh Bình

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đề học kì 2 môn Toán lớp 8 - Trường THCS Tân Xuân