Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 – Trường THPT Thanh Miên

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 – Trường THPT Thanh Miên

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016-2017

Loading...

MÔN TOÁN  – Thời gian: 90 phút.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Với giá trị nào của  thì hàm số đã cho liên tục trên R?

A. 3        B. 1          C. 2        D. 0

Câu 2: Cho limun = a, (a > 0), limvn = – ∞  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 3: Hàm số y = cos3x – sin2x  có đạo hàm là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a√5. Gọi α là góc giữa SC và mp(SAB). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a. Góc giữa  SC và mặt phẳng (SAB) là a, khi đó tana nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

Câu 7:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 8: Cho hàm số y = sin2x. Đạo hàm cấp 2 của hàm số là:

A. 2 sin 2x B. 2cos 2x C. -2sin 2x    D. -2cos 2x

Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a √6. Gọi α là góc giữa SC và mp(ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. Cosa = √3/3      B. α = 300   C. α = 450       D. α = 600

Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Câu 12: Hàm số:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Tìm các giới hạn sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Bài 2: Tính đạo hàm các hàm số sau

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 - Trường THPT Thanh Miên

Bài 3:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, các mặt bên tạo với đáy góc. Tính  khoảng  cách giữa hai đường thẳng SD, BC.

 

Đánh giá bài viết
Loading...