Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kỳ Phú

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kỳ Phú

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây..

Loading...

Câu 1. Hỗn số Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Kỳ Phú được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25     B. 32,5            C. 3,4             D. 3,2

Câu 2.  Số lớn nhất trong các số thập phân: 53,02;  35,2;  53,2;  32,05 là:

A. 53,2   B. 35,2        C. 53,02      D. 32,05

Câu 3: Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây      B. 8 phút 36 giây            C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái hộp có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm và chiểu cao 2,5cm là:

A. 14cm3      B. 35cm3           C. 59cm3              D. 30cm3

Câu 5.   3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48       B. 3,048      C. 348        D. 3048

Câu 6. Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm3 cận nặng bao nhiêu gam?

A. 7,6 g   B. 13,034 g     C. 26,6 g      D. 26,22 g

Xem thêm:  Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt - Trường Tiểu học Mỹ Đức

Câu 7: Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học sinh nam của trường tiểu học đó là:

A. 270 học sinh   B. 330 học sinh          C. 45 học sinh

Câu 8: Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm2     B. 10,8 dm2        C. 2,7 dm2

Câu 9. Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút: 4 = ……..  là:

A. 4 giờ 6 phút         B. 4 giờ 21 phút         C. 4 giờ 15 phút

Câu 10.  Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10    B. 10,18      C. 10,22         D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm2     B. 314 dm2     C. 31,4 dm2       D. 15,7 dm2

Câu 12. Một cái hộp có chứa 120 viên bi gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh, 41 viên bi màu tím và  36 viên bi màu vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả bốn màu?

A. 120 viên    B. 85 viên        C. 80 viên         D. 106 viên

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 - Trường Tiểu học Cầu Giát

Phần II: Tự luận (3điểm)                                                    

Câu 13.  Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31   86,345 – 42,582    27,35 x 3,2     58,039: 4,57

……………….    ……………….   ………………..   ………………………

……………….    ………………..   ………………..   ………………………

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ Ninh Bình lúc 7 giờ 30 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?


Đáp án và hướng dẫn giải đề thi toán học kì 2 lớp 5

Phần I:  Trắc nghiệm ( 7 điểm)

Học sinh khoanh đúng vào chữ cái dặt trước câu trả lời đúng thì cho điểm như sau:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C A C D B C A C B D A D
Số điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0

Phần II. Tự luận ( 3 điểm)

Câu 13. (1,5điểm)

Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi ý cho điểm như sau:

134,57 + 302,31  =  436,88   (0,25 điểm)

86,345 – 42,582  =  43,763   (0,25 điểm)

27,35 x 3,2    =  87,52    (0,5 điểm)

58,039: 4,57   =  12,7    (0,5 điểm)

 

Câu 14. (1,5 điểm)

 Bài giải

Thời gian ô tô đi từ Ninh Bình đến Hà Nội là

9 giờ – 7 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút    (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ   (0,25 điểm)

Quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội dài số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km)    (0,5 điểm)

Xem thêm:  Bộ 2 đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Khoa học chọn lọc

Đáp số: 94,5 km  (0,25 điểm)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác mà cách làm đúng và kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

 

Đánh giá bài viết
Loading...