Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kim Đồng

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kim Đồng

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Loading...

Câu 1: Kết quả của phép tính:Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Kim ĐồngĐề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Kim Đồng

Câu 2: Kết quả của phép tính 9,03: 2,1 là

A.  3,4             B.  4,3                 C.  2,4

Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

A.  16 dm2                B. 24 dm2                          C.  8 dm2

Câu 4: Hình tròn có bán kính 2,5cm, chu vi hình tròn là:

A.  10,5 cm           B.  15,7 cm              C.  17,5 cm

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

a)    69,78+ 35,97                         b) 35,4 x 6,8

 

c)   83,45 – 30,98                          d)  36,66: 7,8

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4                      b.8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

Câu 7: Tìm x

249,1 – x  = 10,6                                    5,6: x = 4

Xem thêm:  Bộ 2 đề thi cuối kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học Hòa Bình

Câu 8:  Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được người đó?


         Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán  Tiểu học Kim Đồng năm 2016
Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm

Câu 1: (1 điểm)  A.  12/11

Câu 2: (1 điểm)   B. 4,3

Câu 3: (1 điểm)   B.  15,7 cm

Câu 4: (1 điểm)  B.  24 dm2           

Câu 5: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Kim Đồng

Câu 6: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

a) 2,5 x 7,8 x 4 = ( 2,5 x 4) x 7,8

= 10 x 7,8

=  78

b. 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9

=  10 x 7,9

= 79

Câu 7: ( 2 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a) 249,1 –X  = 10.6

X  = 249,1 – 10,6

X  = 238,5

b) 5,6: X = 4

X = 5,6: 4

X = 1,4

Bài 8: ( 2 điểm)

Bài giải

15 phút = 0,25 giờ    (0,5 điểm)

Quãng đường đi được của đó là:   (0,5 điểm)

12,6 x 0,25 = 3,15  ( km)  (0,5 điểm)

Đáp số: 3,15 km     (0,5 điểm)

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học An Thạnh