Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ PHONG

Loading...

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Toán 5 – Thời gian làm bài 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 trong số thập phân 45,2638:

Câu 2: Hỗn số:   Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong đọc là: …………………………………………………

Câu 3:  Một lớp học có 12 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Vậy, tỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:
A. 4,5%        B. 55%       C. 60%          D. 0,6%

Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
2cm2  7mm2   =……  cm2
A. 27          B. 2,07          C. 2,7         D. 2,007

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 357 689 + 53672                 b) 42,43 – 34,38

c) 526 x 242                            d) 336,30: 15

Câu 6. Trong một trường học, cứ 5 phòng học thì cần 60 bộ bàn ghế. Hỏi với 8 phòng học như thế thì cần bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 7: Một khu đất  hình chữ nhật, có chiều rộng là 80m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a) Tính diện tích khu đất.
b) Người ta dự định dành 15% diện tích đất để làm nhà ở, phần còn lại làm vườn. Tính diện tích đất làm nhà ở.

Xem thêm:  Bộ 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 chọn lọc

Câu 8(2điểm)  

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất;
2000: 10  – 1990 x 0,1

b) Tìm số dư của phép chia sau:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong


Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 5

Phòng GD & ĐT Quế Phong năm 2015

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm)

Câu 1: Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 là 0,2  (0.5điểm)

Câu 2: Hỗn số đọc là: bảy và sáu phần một trăm: (0.5điểm)

Câu 3: C. 60%: (0.5điểm)

Câu 4:  B. 2,07: (0.5điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN(8 điểm)

Câu 5. (2 điểm) HS tính đúng mỗi câu được  0.5 điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong
Đáp án câu 5

Câu 6. (2 điểm)         

Bài giải

Số bộ bàn ghế trong một phòng học là:        (0.25 điểm)

60: 5 = 12 (bộ)          (0.5 điểm)

Số bộ bàn ghế trong 6  phòng học là:    (0.25 điểm)

12 x 8 = 96 (bộ)          (0.5 điểm)

Đáp số: 96 bộ      (0.5 điểm)

Câu 7 (2 điểm)

Chiều dài khu đất là:   80: 2/3   =  120 (m)  (1đ)

Diện tích khu đất là:  80 x 120 = 9600 (m2)  (1đ)

Diện tích đất làm nhà ở là:  9600: 100 x 15 = 1440 (m2)  (1đ)

 Đáp số:  a. 9600 (m2)

b. 1440 (m2)

 Câu 8.( 2 điểm)  Mỗi bài đúng 1 điểm

a) 2000: 10  – 1990 x 0,1

= 2000: 10 – 1990: 10

= (2000 – 1990): 10

= 10: 10

= 1

b) số dư của phép chia là: 0,14

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Tuyển chọn 2 đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán hay