Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Kim An

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Kim An

Thời gian làm bài: 40 phút

Loading...

A- KIỂM TRA ĐỌC( 10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: ( 6 điểm)

Giáo viên kiểm tra từng học sinh đọc khoảng 5 vần, 5 từ, 2 câu ngắn gọn đã học từ tuần 1 đến tuần 16 SGK lớp 1- Tập 1 ( do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước cho  học sinh đọc thành tiếng). 

2. Đọc hiểu: ( 4 điểm) – 10 phút

a.Nối ô chữ để tạo thành cụm từ:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Kim An

Khoanh tròn từ có vần ơm

bơm xe ;   thơm tho  ;  lom khom;    cơm tám;  đơm cá

 B- Kiểm tra viết:  ( 10 điểm) -30 phút

Câu 1. Viết vần: at, ach, uông (3 điểm)

Câu 2. Viết từ: chạy, nhanh, trường (3 điểm

Câu 3. Viết câu: Em yêu quê hương em (3 điểm)


ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1

I. Đọc:

1. Đọc thành tiếng

Đọc đúng, to, rõ ràng (5 điểm).

– Trả lời được câu hỏi (1 điểm).

– HS đọc tốc độ chậm trừ 0,5 điểm toàn bài.

– HS đọc còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 0,2 điểm. ( Hoặc căn cứ vào đặc điểm của lớp GV trừ điểm cho HS)

2. Điền và nối từ: ( 4 điểm)

a) (2 điểm) Đúng mỗi câu 0,5 điểm:

Xâu kim ;         xem phim;            kim tiêm  ;         kìm hãm

Xem thêm:  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

b) (2 điểm) Tìm đúng mỗi từ đạt 1 điểm.

bơm xe ;   thơm tho  ;  lom khom;      cơm tám;  đơm

B. Viết (10 điểm)

1.Viết đúng các vần: 2 diểm

2. Viết đúng các từ: 3 điểm

 3.Tập chép (5 điểm) :

– Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả (5 điểm)

– Viết sai mẫu chữ hoặc sai lỗi chính tả mỗi lỗi: trừ 0,2 điểm

– Viết bẩn, xấu, khoảng cách giữa các chữ chưa đều trừ 1 điểm toàn bài.

 

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Kim An
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...