Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ 1

Loading...

NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu I. (2,0 điểm) Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.

1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.

2. Tập A có bao nhiêu phần tử.

3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

4. Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B ⊂ A

Câu II. (1,5 điểm) Tìm x biết:

1. lx -1l = 0

2. (23x – 7).710 = 712

Câu III. (2,5 điểm)

1. Phân tích các số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố.

2. Tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120).

3. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.

Câu IV. (3,0 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

2. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

4. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + … + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?

———- HẾT ———–

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Đáp án chi tiết
 

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...
Xem thêm:  Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn – Trường THCS Nam Điền