Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Minh Kỳ

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Minh Kỳ

Cấu trúc đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận thời gian làm bài 40 phút.

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước ý trả lời đúng:

Bài 1:…./0,5đ:  Chữ số 8 trong số thập phân 25,184 có giá trị là

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Minh Kỳ

Bài 2:…./0,5đ

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Minh Kỳ

A. 7,05     B. 7,5        C. 7,005        D. 0,75

Bài 3:…./0,5đ  Một lớp học có 40 học sinh.Trong đó có 22 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với cả lớp là:

A. 0,55%     B. 22%      C. 55%     D. 60%

Bài 4:…./0,5đ   Số lớn nhất trong các số 3,456 ; 3,546 ; 3,654 ; 3,645  là

A. 3,456      B. 3,546.          C. 3,654        D. 3,645

Bài 5:…./0,5đ   3dam 4m = …….. m số thích hợp để điền vào chỗ …….. là:

A. 34       B.  3,4       C.  3,04         D.   340

Bài 6:…./0,5đ   Tìm X:   82,9 – X =  6,23. Vậy X có giá trị là:

A.  76,67     B.  20,6     C. 89,13    D.  145,2

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 7:…./1,5đ   Điền số thích hợp vào chỗ …….

a/  8 m2 6 dm2 = ………… dm2

Xem thêm:  Đề kiểm tra kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt - Trường Tiểu học An Phú Tân

b/  8,2 tạ = …………. kg

c/  3/4m  = ………… dm

Bài 8:…./2đ    Đặt tính rồi tính:

a) 72,8 + 4,65      b) 92,8 – 9,34

c) 24,8 x 4,6        d)  142,8: 4,2

Bài 9:…./1,5đ Một cửa hàng có 26,3 tấn đường. Cửa hàng đó đã bán hết 3/5 số đường hiện có. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ đường?

Bài 10:…./2đ   Khu đất  hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng kém chiều dài 15,4 m

a) Tính diện tích khu đất đó?

b) Trên khu đất đó người ta đào một cái ao hình vuông để nuôi cá chiếm 25% diện tích khu đất. Tính diện tích còn lại để trồng trọt?   

——– HẾT ———

Đáp án và hướng dẫn giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1:…./0,5đ    B. 8/100

Câu 2:…./0,5đ    A. 7,05

Câu 3:…./0,5đ    C. 55%

Câu 4:…./0,5đ    C. 3,654

Câu 5:…./0,5đ    A.  34

Câu 6:…./0,5đ    A.  76,67

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7:…./1,5đ

a/  8 m2 6 dm2 = 806  dm2

b/  8,2 tạ = …820 kg

c/  3/4m  =..7,5.. dm

 Câu 8:…./2đ  Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Minh Kỳ

Câu 9. 1,5đ      

Giải

26,3 tấn = 263 tạ    0,5 đ

Số đường đã bán là:

263: 5 x 3 = 157,8 (tạ)

Cửa hàng còn lại là:

263 – 157,8 = 105,2 (tạ)

ĐS:  105,2 tạ

Câu 10:….(2 điểm)   

Giải

Chiều rộng khu đất:

50 – 15,4 =  34,6 (m)  0,5đ

Diện tích của khu đất:

50 x 34,6 = 1730 (m2)  0,5đ

Diện tích phần đất đào ao:

Xem thêm:  Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

1730 x 25: 100 = 432,5 (m2)  0,5đ

Diện tích đất còn lại để trồng trọt:

1730 – 432,5 = 1297,5 (m2)    0,5đ

ĐS  a/ 1730  m2

b/ 1297,5 (m2)

 

Đánh giá bài viết
Loading...