Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn Toán – Trường Tiểu học Lạng Giang

Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn Toán – Trường Tiểu học Lạng Giang

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

Loading...

MÔN: TOÁN – LỚP 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài 40 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm):  Số  95 đọc là:

A. Chín mươi năm B.  Chín lăm    C.  Chín mươi lăm

Câu 2/ (1 điểm):  28  +  2  – 20  =  …  Kết quả của phép tính là:

A. 10    B.  20     C.  30

Câu 3/ (1 điểm):  Tìm x, biết:  x  –  45 =  13

A.  x = 32      B.  x = 58     C.  x = 68

Câu 4/(1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A.   15             B.  33          C.  38

Câu 5/(1 điểm):  90cm = …….dm.  Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  9        B. 90      C. 900

Câu 6/(1 điểm):  Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn Toán - Trường Tiểu học Lạng Giang

B. Tự luận : (4 điểm)

Câu 7. (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26        b)  46 + 54   c)  93 – 37       d) 100 – 28

Câu 8. (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm:  Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 - Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

  Câu 7 (2,0 điểm) :  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a)  91     b)  100    c)  56    d)  72

Câu 8 (2,0 điểm): – Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;

– Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm

 Bài Giải:

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là: (0,5)

42  –  7  = 35 (l)        (1)

Đáp số 35l  dầu       (0,5)

Đánh giá bài viết
Loading...