Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phước Vân

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phước Vân

I. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng (3 điểm )

Loading...

 Câu 1:

Số thập phân có Mười sáu đơn vị. ba phần mười, một phần trăm được viết là

A. 16,31        B. 1,631       C. 163,1    D. 16,031

Câu 2:  

5678 kg  bằng bao nhiêu tấn?

A. 56,78 tấn     B. 5,678 tấn   C. 567,8 tấn    D. 0,5678 tấn

Câu 3: 

Một tấm kính  hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 8 cm thì diện tích là:

A.120 cm2          B. 12  cm2  

C. 1,2 cm2            D. 0,12 cm2

II. Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )

a.75,8 + 0,33 b. 95,6 – 4,7 c.76,2 x  47 d.98,64: 9
             
             
             
             
             
             
             

III. Tìm X  ( 1 điểm )

a. X: 2, 5  = 10 – 2,5   b.  X  x  1,2  =  48  x 0,5
       
       
       
       
       

IV Bài toán ( 2 điểm ). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Xem thêm:  Đề kiểm tra môn Khoa học lớp 5 cuối kì 1 – Trường Tiểu học Ngô Quyền


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HẾT KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VÂN

I. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng (Mỗi câu đúng 1 điểm )

 Câu 1. Số thập phân có Mười sáu đơn vị. ba phần mười, một phần trăm được viết là:

A. 16,31

Câu 2. 5678 kg  bằng bao nhiêu tấn?

B. 5,678 tấn

Câu 3. Một tấm kính  hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 8 cm thì diện tích là:

A.120 cm2

II. Đặt tính rồi tính ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm )

a. 75,8 + 0,33 b.  95,6 – 4,7 c.  76,2 x 47  

      75,80

 

95,6

 

76,2

   
+     –  

47

   

0,33

 

4,7

 

5334

   

77,13

 

90,9

 

30480

   
       

3581,4

   

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Phước Vân

III. Tìm X  ( Mỗi bài đúng 0,5 điểm )

a. X: 2, 5  = 10 – 2,5   b.  X  x  1,2  =  48  x 0,5
  X: 2, 5  = 7,5     X  x  1,2  =  24
   X  =  7,5  x  2,5        X =  24: 1,2
   X  = 18,75         X =  20

IV Bài toán ( 2 điểm ).Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Tóm tắt: ( 0.5 đ )

Dài: 18 m

Rộng: 15 m

Diện tích  làm nhà 32,5 %  =?  m2

Xem thêm:  Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt - Trường Tiểu học Trung Hòa

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

18 x 15 = 270 (m2)                 (0, 5đ)

 Diện tích phần đất làm nhà là:

270 x 32,5: 100 = 87,75 (m2)     (0,75đ)

Đáp số: 87,75 m2   ( 0.25 đ)

 

Đánh giá bài viết
Loading...