Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Long Hậu

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Long Hậu

Trường Tiểu Học Long Hậu – Đồng Tháp

Loading...

Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Câu 1:  Phân số Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu được chuyển thành phân số thập phân là:

 

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

Câu 2: Kết quả của phép tính: Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

Câu 3: Số thập phân “một đơn vị, ba phần nghìn” được viết là:

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu B. 1,3000     C. 1,03     D. 1,003

Câu 4: Chữ số 5 trong số thập phân  83,257 có giá trị là:

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

Câu 5: Số có cùng giá trị với 0,08 là:

A. 0,800          B. 0,080          C. 0,80              D. 8,00

Câu 6: Số lớn nhất trong các số 4,23; 4,32; 4,4; 4,321 là:

A. 4,23            B. 4,321           C. 4,32     D. 4,4

Câu 7:  Hỗn số 6  9/100 được viết thành số thập phân:

A. 6,09     B. 6,90        C. 6,009           D. 69

Câu 8: 6ha  5dam2 = …….. ha. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 6,5      B. 6,50         C. 6,05           D. 650

Câu 9: 250 kg  =  …… tấn. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 2,500      B. 0,025         C. 25            D. 0,25

Xem thêm:  Bộ 2 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt - Trường Tiểu học Hưng Lộc

Câu 10: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là:

A. 90%      B. 95%         C. 85%         D. 19%

Câu 11: Sau khi giảm 20%, giá một quyển sách chỉ còn 7200 đồng. Như vậy trước khi giảm, giá quyển sách đó là:

A. 9000 đồng           B. 36000 đồng

C. 6400 đồng          D. 14400 đồng

Câu 12: Diện tích phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

A. 50 cm2       B. 30 cm2        C. 20cm2           D. 15 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 84,38 + 2,73          b) 18,6 – 9,85

c) 21 x 5,6                  d) 73,32: 156

Câu 2: Tìm x: (1điểm)

a) x – 35,6 = 82,75          b) 108,19: x =  84,4 – 68,9

Câu 3: Một đôi giày giá bán 120000 đồng, nay giảm giá 20% thì đôi giày đó chỉ còn bán với giá bao nhiêu tiền? (1 điểm)


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HẬU 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)

Đúng mỗi câu được 0,5 diểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B A D C B D A C D B A D

 II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Phòng giáo dục và đào tạo Quế Phong

Câu 1: Đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 84,38 + 2,73 Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

 

 

 

 

b) 18,6 – 9,85

 

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

 

c) 21 x 5,6

 

 

 

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

 

d) 73,32: 156

 

 

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hậu

 

Câu 2: Đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) x – 35,6 =  82,75

 

x  = 82,75 + 35,6

x  = 118,35

 

b) 108,19: x =  84,4 – 68,9

 

108,19: x = 15,5

x = 108,19: 15,5

x = 6,98

Câu 3:

Bài giải

 

Số tiền giảm giá là:

120000 x 20: 100 = 24000 (đồng)

Số tiền đôi giày đó chỉ còn bán với giá là:

120000 – 24000 = 96000 (đồng)

Đáp số: 96000 đồng

 

 

 

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

 

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Long Hậu
1 (20%) 1 đánh giá
Loading...