Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán – Trường Tiểu học Yên Lạc

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán – Trường Tiểu học Yên Lạc

Đề kiểm tra cuối học kì II

Loading...

Môn: Toán lớp 3

Năm học 2015- 2016

(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Bài 1. Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

A. 42 099               B. 43 000              C. 42 075                     D. 42 090

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660                  B. 4760                 C. 4860                        D 4960

Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2                  B. 9cm                  C. 9cm2                        D. 12cm

Bài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng        B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng         D. 50 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

Xem thêm:  Đề đọc hiểu thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

A. Thứ sáu              B. Thứ bảy              C. Chủ nhật              D. Thứ hai

Bài 6.Gía trị của số 5 trong số 65 478 là:

A. 50 000                 B. 500                     C. 5000                     D. 50

Bài 7. 12m7dm bằng bao nhiêu dm:

A. 1207dm                B. 127dm               C. 1270dm                 D. 1027dm
II. PHẦN TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính:

14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 68325: 8

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 7932 x 5 = (15 786 – 13 982) x 3 =
239 + 1267 x 3 = 2505: ( 403 – 398) =

3. Tìm x:

x: 8 = 3721                                          24 860: x = 5

49 623 + X = 78 578                             78 026 – X = 69 637

4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

5. Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?

Xem thêm:  Bộ đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt - Trường Tiểu học Ngô Quyền

6. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

 

Đánh giá bài viết
Loading...