Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phổ An

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phổ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN – QUẢNG NGÃI

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào ý em cho là đúng.

Câu 1:  Chữ số 5 trong số thập phân 12,354 có giá trị là:

A. 5    B.0,5       C.0,05       D.50

Câu 2:  Số thập phân gồm: Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm viết là:

A. 3285     B. 32,85       C. 3,285      D. 328,5

Câu 3. Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là 4,2cm. Diện tích của hình tam giác đó là: M1

A. 13,65 cm    B. 5,35cm2      C. 27,3cm2

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm )

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Phổ An

Câu 5. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm )

a. 8m2 4dm2 =….. m2    b. 3450 cm2  =…… m2

Câu 6: Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

a. 56,23 + 143, 6;     b. 168,89 – 58,65;

c. 25,4 x 6,3;   d. 15,12: 3,6

Câu 7: (2 điểm) Một lớp học có 18 học sinh nữ. Biết số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh của lớp học. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt có đáp án - Trường Tiểu học Kim Đồng

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết x là số tự nhiên và X:  0,5  +  X:  0,25 =  12096


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – TOÁN 5

I. Trắc nghiệm: 3 điểm.

Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

Câu 1 Câu 2 Câu 3
C B A

II. Tự luận: 7 điểm

Câu 4. Học sinh làm đúng mỗi câu 0,5 điểm

5,06:  4,2

Câu 5. Học sinh điền đúng mỗi câu 0,5 điểm

8,04:     0,3450

Câu 6: 2 điểm.

-Học sinh làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

-Bài làm không đặt tính mà chỉ ghi kết quả thì không tính điểm.

Kết quả mỗi câu là: a. 199,83 b. 110,24  c. 160,02  d. 4,2

Câu 7: 2 điểm.

Giải

Số học sinh cả lớp là:

18: 60 x 100 = 30 ( học sinh)

Số học sinh nam là:

30 – 18 = 12 ( học sinh )

Đáp số: 12 học sinh

Câu 8: 1 điểm.

ta có: X:  0,5  +  X:  0,25 =  12096

X  x  2  +  X  x  4  = 12096

X  x  ( 2 + 4 )    = 12096

X   = 12096:  6

           X   =  2016

 

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đề giữa kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt - Trường Tiểu học Tứ Yên