Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 6 Chương 1 – Trường THCS Lao Bảo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 6 Chương 1 – Trường THCS Lao Bảo

TRƯỜNG THCS LAO BẢO

Loading...

KIỂM TRA 1 TIẾT  CHƯƠNG 1

MÔN: VẬT LÝ 6

Câu 1: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải để kết hợp với câu bên trái để tạo thành câu trả lời đúng?

1. Đơn vị đo độ dài là

 

2. Đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách

3. Đơn vị đo khối lượng là

4. Đo khối lượng bằng dụng cụ là

a. Cân

 

b. Mét (m)

c. Dùng bình chia độ và dùng bình tràn

d. kg

Câu 1: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải để kết hợp với câu bên trái để tạo thành câu trả lời đúng?

Câu 2: Hãy khoanh tròn trước những câu trả lời đúng?

1. Người ta dùng một bình chia độ chứa một lượng nước có thể tích là
V1 = 35cm3. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên đến thể tích V2 = 75cm3. Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?
A. V = 32cm3                    B. V = 46cm3
C. V = 40cm3                    D. V = 47cm3

2. Quả nặng treo trên lò xo vẫn đứng yên, tại sao?
A. Vì không chịu tác dụng của một lực nào cả.
B. Vì chịu lực kéo của lò xo.
C. Vì chịu lực hút của trái đất.
D. Vì lực kéo của lò xo cân bằng với lực hút của Trái Đất.

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn 6 – Trường THCS Tân Thành

3. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng:
A. thể tích bình tràn.
B. thể tích bình chứa.
C. thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.
D. thể tích nước còn lại trong bình tràn.

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào ô trống.

1. Trọng lực có phương……………………và có chiều……………………………

2. Hai lực cân bằng là hai lực…………..như nhau, có cùng…………nhưng………chiều.

3. 10 kg = …………..g. 80tạ = ……………kg

4. 1dm3 = ……………cm3 1 lit = ……………cc

II. TỰ LUẬN

Câu 4:
1. Hãy tính trọng lượng của các vật sau:
a. Một quả trứng 600g
b. 3kg đường.

2. Hãy tìm 1 ví dụ về lực tác dụng làm vật biến đổi chuyển động? 1 ví dụ về 2 lực cân bằng?

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – Trường THCS Đức Tín