Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – Trường THCS Hòa Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – Trường THCS Hòa Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút

I/ Trắc nghiệm: 3đ

Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là:

A. sự oxi hóa       B. sự cháy

C. sự đốt nhiên liệu    D. sự thở

Câu 2: Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là dùng cho:

A. Sự hô hấp và quang hợp của cây xanh.

B. Sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu.

C. Sự hô hấp và sự cháy

D. Sự cháy và đốt nhiên liệu

Câu 3:  Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hóa học của oxit là:

A. P2O3     B. P2O5      C. PO2     D. P2O4

Câu 4: Sự cháy khác sự oxi hóa chậm là:

A. có phát sáng         B. không phát sáng

C. có tỏa nhiệt          D. không tỏa nhiệt

Câu 5: Thành phần theo thể tích của khí nitơ, oxi, các khí khác trong không khí lần lượt là:

A. 78%, 20%, 2%         B. 78%, 21%, 1%

C. 50%, 40%, 10%         D. 68%, 31%, 1%

 Câu 6: Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. Nước     B. Không khí    C. KMnO4    D. CaCO3

II/ TỰ LUẬN: 7đ

Câu 7: Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ. Gọi tên các oxit đó?. 1,5đ

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung

Na2O,  CaO,  CO2,  SO3

Câu 8: Hãy cho biết các phản ứng sau thuộc phản ứng nào?. Vì sao?  1,5 đ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – Trường THCS Hòa Sơn

Câu 9: (4đ ).

Đốt cháy 6,2g  phot pho trong khí oxi thu được điphotphopentaoxit  ( P2O5 ).

a) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau khi đốt cháy.

b) Tính thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng.

c) Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên cho phản ứng với khí metan (CH4) thì thể tích khí cacbonđioxit (đktc) thu được là bao nhiêu?

(  P = 31  O =16  C =12  H  = 1  )

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 8 CHƯƠNG 4 – THCS HÒA SƠN

I/ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1 2 3 4 5 6
 Phương án A B B A B C

II/ TỰ LUẬN: 7đ

 Câu  Nội dung cần nêu được  Điểm

 

 

  7 – Oxit axit: vì C, S là phi kim

 

CO2  Cacbon đioxit

SO3   lưu huỳnh trioxit

– Oxit bazzơ: vì Na, Ca là kim loại

Na2O  Natri oxit

CaO   Canxi oxit

0,75đ

 

 

 

0,75đ

  8   – PT (1) thuộc phản ứng phân hủy vì: từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

 

– PT(2), (3) thuộc phản ứng hóa hợp vì có một chất mới được sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  0,75đ

 

 

0,75đ

  9  –  PTPƯ xảy ra: (1) Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – Trường THCS Hòa Sơn

 

– Theo bài ra có: nP  = 6,2:  31  =  0,2  mol

a) –  Theo PT ta có:  nP2O5  =  1/2nP  =  0,1 mol

Khối lượng  P2O5  mP2O5  =  n. M  =  0,1. 142  = 14,2g

b) Thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng:

V O2  =  n02  .  22,4  mà  nO2  = 5/4 nP  =  5/4. 0,2 =  0,25 mol

Vậy  VO2  =  0,25. 22,4  =  5,6 lit

c)  PT xảy ra:  (2)Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – Trường THCS Hòa Sơn

– Theo PT (1) và (2)  thì:

nC02  =  ½ nO2  =  ½. 0.25  =  0,125  mol

Vậy thể tích khí CO2 (đktc) là:

V CO2  =  0,125.  22,4  =  2,8 lit.

——————–HẾT——————————–

0,5đ

 

 

0,5đ

 

 

0,5đ

 

 

 

0,5đ

 

 

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh lớp 8 - Trường THCS Bách Tân
Đánh giá bài viết
Loading...