Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Loading...

MÔN: HÌNH HỌC 7

Họ và tên:……………………

Lớp:………..

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) 

Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 90                       B. 180                         C. 45                             D. 80

Câu 2:  ΔABC  vuông tại A, biết số đo góc C bằng 52. Số đo góc B bằng:

A. 148                     B. 38                            C. 142                            D. 128

Câu 3: ΔMNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 50. Số đo góc P bằng:

A. 80                       B. 100                           C. 50                             D. 130

Câu 4:  ΔHIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng

A. 8cm                            B. 16cm                          C. 5cm                    D.12cm

Xem thêm:  Đề kiểm tra chương 4 Đại số lớp 7 - Trường THCS Đống Đa

Câu 5:  Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông?

A. 11cm; 12cm; 13cm                       B. 5cm; 7cm; 9cm

C. 12cm; 9cm; 15cm                          D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 6:  ΔABC và  ΔDEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ΔABC =  ΔDEF?

A. góc A = góc D                               B.góc C = góc F

C. AB = AC                                        D. AC = DF

 II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 60 độ, và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh: ΔABD = ΔEBD.

2/ Chứng minh: ΔABE là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 7 CHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2016-2017

I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1 2 3 4 5 6
B B A C C D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu Đáp án Số điểm
Vẽ hình  Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 - Trường THCS Kinh Thành 1 điểm
1 Chứng minh: ΔABD = ΔEBD

 

Xét  ΔABD và ΔEBD, có:

BD là cạnh huyền chunG (gt)

Vậy ΔABD = ΔEBD  (cạnh huyền – góc nhọn)

 

 

 

 

 

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

2 Chứng minh: ΔABE là tam giác đều.

 

ΔABD = ΔEBD (cmt)

AB = BE

mà  góc B = 60 độ  (gt)

Vậy  ΔABE có  AB = BE và góc 60 độ  nên ΔABE đều.

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

3  Tính độ dài cạnh BC

 

Ta có  (gt)

Góc C+B = 90 độ(ΔABC vuông tại A)

Mà BEA = góc B = 60 độ (ΔABE  đều)

Nên góc EAC = góc C

ΔAEC cân tại E

EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

Do đó EC = 5cm

Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm

 

 

 

 

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

 

 

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7 Chương 3 - Trường THCS Phúc Thành
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành
5 (100%) 1 đánh giá
Loading...