Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 – Trường THCS Thanh Bình

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 – Trường THCS Thanh Bình

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III – Hình 8

Loading...

Năm hoc: 2016 – 2017

Thời gian làm bài 45 phút

Bài 1: (1 điểm ) Cho đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 8cm. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD?

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hình vẽ 1, biết AM = 4cm, AB = 12cm, AN = 5cm, AC = 15cm. Chứng minh: MN//BC.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 - Trường THCS Thanh Bình

Bài 3: (1,75 điểm ) Cho hình vẽ 2, có số đo như hình vẽ biết AD là phân giác của góc BAC. Tính độ dài BD?Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 - Trường THCS Thanh BìnhBài 4: (2,25 điểm ) Cho hình thang ABCD (AB //CD) hình 3  có AB = 1cm, BD = 2cm, CD = 4cm.

a/ Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.

b/ Chứng minh: ∠ADB = ∠BCD

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 - Trường THCS Thanh Bình

Bài 5: (3, 5 điểm ) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là một điểm thuộc cạnh AB.

Đường thẳng DE cắt AC ở F, cắt CB ở G.

a/ Chứng minh: Tam giác BEG và tam giác CDG đồng dạng.

b/ Chứng minh: FD2  = FE.FG.

Lưu ý: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4: không yêu cầu vẽ lại hình, không yêu cầu ghi GT-KL.


Hướng dẫn chấm 

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 - Trường THCS Thanh Bình
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học 8

Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

 

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 – Trường THCS Thanh Bình
4.5 (90%) 4 đánh giá
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • kiem tra 1 tiet hinh hoc chuong 3 hinh hoc lop 7