Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – Trường THCS Đức Tín

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –  Trường THCS Đức Tín

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3

Loading...

TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN

MÔN: SỐ HỌC 6

 

Họ và tên:………………………….

Lớp:………..

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

 

I/. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

1/ Số -1,023 là:

A. Số thập phân                              B. Phân số

C. Số tự nhiên                                 D. Cả A,B,C đều sai

2/ Kết quả rút gọn phân số -10/50  đến tối giàn là:

A. -1/5                          B. 2/10

C. 1/5        D. Một kết quả khác

3/ Viết hỗn số Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín dưới dạng phân số ta được:

A.6/4        B.-9/4       C.9/4        D. -6/4

4/ Số nghịch đảo của 3/7  là:

A.-3/7        B.7/3         C.3/7        D. -7/3

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

3.Tính tổng:  ( 1 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 3 – THCS ĐỨC TÍN

I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Mỗi câu đúng 1 điểm.

1 2 3 4
A A C B

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức TínĐề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức TínĐề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

3/ Tính tổng:  ( 1 điểm )

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 –Trường THCS Đức Tín

 

Đánh giá bài viết
Loading...