Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Bình Thuận

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Bình Thuận

(Thời gian: 40 phút) 

Loading...

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2đ)

a.     428 x 125              b. 7368: 24

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

a) 24000kg  = ………….tạ       b) 207 m­­2    =  ……………dm2­

Bài 3 (1đ) Tính Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Bình Thuận Bài 4. Tìm x: (2đ) Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Bình Thuận

Bài 5. (3đ)

Một mảnh v­ườn hình chữ nhật có  nửa chu vi là 112 m. chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh v­ườn.

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1đ)

64 x 867 + 867 x 36 – 30 x 867


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5

Bài 1 (2 đ): Làm đúng mỗi câu cho 1 điểm.

Bài 2: ( 1 đ): Điền đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

Bài 3: ( 1 đ): Làm đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

Bài 4: (2 đ): Làm đúng mỗi câu cho 1 điểm.

Bài 5: (3đ) Vẽ được sơ đồ dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó,  hoặc lời giải thích ( 0,25 đ)

– Tìm được tổng số phần bằng nhau ( Cả lời giải và phép tính: 0,5 đ)

– Lời giải và phép tính đúng: Chiều rộng mảnh vườn ( 0,5 đ)

– Lời giải và phép tính đúng: Chiều dài mảnh vườn ( 0,5 đ)

– Lời giải và phép tính đúng: Diện tích mảnh vườn ( 1 đ)

– Đáp số đúng ( 0,25đ)

Bài 6: Tính đúng kết quả bằng cách thuận tiện nhất (1 đ)

Xem thêm:  Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt đầu năm lớp 5 - Trường Tiểu học Kim Thành


 

Đánh giá bài viết
Loading...