Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Ngân Hạ

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Phòng giáo dục và đào tạo Ngân Hạ

Bài 1: (2.0điểm)

Loading...

a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hai trăm ba mươi  hai: ……………………………

Ba trăm linh  tư: ………………….

1m = ……………………  cm  ;           ………………dm = 1m

b, Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm:

507 đọc là:  …………………………………………………

635 đọc là:  ………………………………………………….

c,  Khoanh tròn vào:

Số lớn nhất trong các  số sau:   256  ;  284  ;  249  ;   265

Số bé nhất trong các số sau:   178   ;  187  ;  246  ;   464

Bài 2: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính.

35 + 23          5 + 17              76 – 23            52  – 15

  Bài 3:  (2 điểm)  Tìm  x:

a,  x  – 16 = 34                  b,  x  x  4 = 28

Bài 4:  (2.5 điểm)

a, Hoa cao 93cm, Đào cao hơn Hoa 4cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

b, Có 21kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Bài 5: (1,5 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD  bằng hai cách khác nhau.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán - Phòng giáo dục và đào tạo Anh Sơn

————— hết —————-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM  Đề Khảo sát chất lượng Môn Toán lớp 2.

Bài 1.  2 điểm

 

 

a, Điền đúng các số vào chỗ chấm theo thứ tự:  232; 304;100;10 .

 

b,  507 đọc là: Năm trăm linh bảy.

635 đọc là: Sáu trăm ba mươi lăm.

 

c, Số lớn nhất: 284

Số bé nhất: 178

 

 

 

1 điểm.

Mỗi số đúng:  0,25 đ

 

0,5 điểm.

Mỗi số đúng  0,25 đ

 

0,5 điểm.

Mỗi số đúng  0,25 đ

Bài 2.  2 điểm

 

 

 Kết quả các phép tính:  theo thứ tự là:    58; 82; 53; 37

 

 

 

Đặt tính đúng, tính đúng kết quả mỗi phép tính: 0,5 đ.

 

 

Đặt tính đúng, tính sai kết quả 0,25 đ/ phép tính

Đặt tính sai, tính đúngkết quả 0,25 đ/ phép tính

 Không đặt tính mà viết đúng KQ cho nửa số điểm/bài

Bài 3.  2 điểm

 

 

Kết quả các phép tính:

a,  x =  34 + 16

x = 50

b,  x =  28: 4

x = 7

 

 

 

 

Mỗi bước tính đúng 0,5 điểm.

Mỗi bài đúng 1 điểm

Bài 4:  2,5 điểm

 

 

 a, 1,5 điểm. Bài giải

Đào cao số xăng-ti-mét là:

93 + 4 = 97 (cm)

Đáp số: 97cm

 

 b, 1 điểm.

Mỗi túi có số ki-lô-gam là:

21: 3  = 7 (kg)

Đáp số:  7 kg

 

 

 

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 1 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 0,5 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Bài 5:  1,5 điểm

 

 

       Bài giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Cách 1: 5 + 5+ 5 = 15 (cm)

Cách 2:  5 x 3 =  15 (cm)

Đáp số: 15 cm

 

 

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng 1 cách: 0,5 điểm

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25 điểm

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

 

Đánh giá bài viết
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • de khao sat chat luong mon lich su lop 6 hoc ki 2