Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Dưới đây là 2 đề thi do thầy Trần Khoa Việt chia sẻ. Đề có nội dung khó (tuyển chọn học sinh giỏi) và dễ. Học sinh trung bình và yếu cố gắng làm trên 5 điểm. Các em thử sức nhé.

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Thời gian: 75 phút ( không kể thời gian phát đề)

Đề 1

Bài 1: Tính (2đ)

a) 89245 – 4178            b) 384 x 571 -219264

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

Bài 2: Trắc nghiệm: (2đ)

a) Giá trị biểu thức sau là: (0.75đ)

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016b) Một thửa ruộng hình bình hành có chiều cao 8m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Diện tích thửa ruộng là:

A. 128m       B.128m²      C. 128 cm²   D. 48 m    (0.25đ)

c) Nếu cạnh hình vuông gấp lên 3 lần thì diện tích hình vuông gấp lên số lần là: (0.25đ)

A.3 lần     B. 6 lần        C. 8 lần        D. 9 lần

d) So sánh 400 dm² và 3500 cm²: (0.75đ)

A.>      B. <            C. =         D. Ø

Bài 3: Giải toán: (2điểm)

Năm nay trung bình cộng số tuổi của ông và cháu là 45 tuổi, ông hơn cháu 66 tuổi. Tính tuổi mỗi người? (1.điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài  4/5 m, chiều rộng  3/4  chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình đó?. (1 điểm)

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng

Bài 4: (2điểm)

1/  Tìm x:  25 + x = 75 (0.75đ)

2/ Tính: (0.5đ)

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

3/ Với a=456 thì 56088: a +234 =? (0.25đ)

4/ Điền số [ ] biết 63[ ] chia hết cho 2;3;5;9 (0.5đ)

Bài 5: (1đ)

1) Tìm 2 phân số vừa lớn hơn  1/5   vừa bé hơn 1/2 (0.5đ)

2) Viết (0.5đ)

Viết số Đọc số
25 000 000 000 Hai mươi lăm tỉ hay “…………………………..”

Bài 6: Nhận biết hình: (1đ)

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016


ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Bài 1: (2đ)

a) Tính đúng đáp án: 85067 (0.5đ) (hs có thể đặt tính hoặc tính tuỳ ý)

b) 384 x 571 -219264

= 219264  -219264  (0.25đ)

= 0       (0.25đ)

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

 

Bài 2: (2đ)

Câu a.C b.B c.D d.A
Điểm 0.75 0.25 0.25 0.75

Bài 3: 2đ

1) Giải: (hs không cần vẽ sơ đồ)

Tổng số tuổi 2 ông cháu là:

45 x 2 = 90 (tuổi)      (0.25đ)

Tuổi ông là:

(90 + 66): 2 = 78 (tuổi)    (0.25đ)

Tuổi cháu là:

90 – 78 = 12 (tuổi)      (0.25đ)

Đáp số: ông 78t; cháu 12t  (Lời giải và đáp số ghi đúng 0.25đ)

2) Giải:

Chiều rộng hcn là:

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

Chu vi hcn:

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

Diện tích hcn:

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016Đáp số: (Lời giải và đáp số 0.25đ)

Bài 4: 2đ

1) x +25 = 75

x   = 75 -25 (0.5đ)

x   = 50   (0.25đ)
Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016(hs thực hiện phép nhân 0.25đ, rút gọn đúng 0.25đ)

3)  Do a =456

56088: a +234

= 56088: 456 +234   ( 0.125đ)

=123+234

=357             (0.125đ) (hs không sắp phép tính mà có kết quả đúng trừ 0.125đ)

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học Lê Lợi

4) Số điền vào là 63[0]    (0.5đ)

Bài 5: 1đ

1) Quy đồng 2 phân sô cùng mẫu 0.25 đ

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

2) Điền vào “hai mươi lăm nghìn triệu” (0.5đ)

Bài 6: 1đ

a) hình chữ nhật (0.5đ)

b) hình thoi (0.5đ)


Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Thời gian: 75 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.0đ)

1.Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự lớn đến bé:

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

2. Tính nhanh:Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

3. Đổi:

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

b) 23 yến 9kg =…….kg

4. 

a. So sánh: 10000 ….8777

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 159360?

Bài 2: Tính (2.5đ)

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

 

Bài 3: (2.5đ)

1. Tìm y: a) 876232 – y = 51121  (0.25đ)     b) 4800: (y x 16) = 25     (0.5đ)

2. Tính bằng cách thuận tiện: 160 x 99          (0.75đ)

3. Trung bình cộng a;b;c là 15 biết b= 12 ; c= 8. Tìm a (0.5đ)

4. Trên trục số, khi vẽ em có xác định được số nào lớn nhất không? (Không? Vì sao? / Có? Tìm số đó) (0.5đ)

Bài 4: Giải toán: (2.0đ)

1. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50kg, mỗi bao gạo nếo nặng 30kg. Một xe chở 20 bao gạo tẻ và 20 bao gạo nếp. Hỏi xe chở nhiêu tấn gạo? (1.25đ)

2. Tính số tiền của An khi đi chợ. Biết An mua thịt hết 50000 đồng, mua 2 kg cá (mỗi kg cá là 25000đồng)    (0.75đ)

Bài 5:  Một khu vườn hình bình hành có độ dày đáy là 4 km. Chiều cao bằng   1/8  độ dài đáy. Tính diện tích (1đ)

Xem thêm:  Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt đầu năm lớp 5 - Trường Tiểu học Kim Thành


ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

 MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Đáp án đề số 2

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 năm học 2016

 

Đánh giá bài viết
Loading...